Amerikanisering av Lista

Et modifisert gateskilt fra amerika blir kanskje å se på Lista .

Handels standen og ildsjeler jobber med å få til

nytt navn på det såkalte åtte tallet fra Vanse -Borhaug-Vanse-

Farsund-Vanse .Debatten raser videre om route 8 på facebook

si din mening  i guest book.

Spesial laget skilt

står på streeten i Vanse

En gate i Vanse heter nå offisielt "Brooklyn Square"

Den ble høytidelig åpnet av Farsunds ordfører og representanter fra den amerikanske ambasade