LAGRINGS REGLER

 

1 : Alle ojekter må være forsikret av eier.

2 : Batteri må være koplet fra og gasstanker tatt ut av objekt og lagringshall.

3: Objekter settes inn på høsten og taes ut på våren. Det er ikke tilgang til objekt i lagrings periode.

4: Alle objekter må merkes med navn og adresse og dato for når det ønskes ut.

5: Klubben tar intet ansvar for  objekter som står på utsiden.

6: Leien må betales innen forfall , event gebyr tilkommer.

7: Objekter det ikke er betalt leie for kommer ikke ut før utestående er gjort opp inkl renter og gebyr.